Teknisk designer (opdateret)

  Se filmen om uddannelsen

 • Som teknisk designer har du forstand på at lave matematiske beregninger samt tegne og planlægge.
 • Som teknisk designer er du bindeled mellem dem, der står for planlægning, og dem, der udfører det konkrete arbejde.
 • Når du planlægger og løser opgaver for andre, skal du være god til at lytte og forstå. En vigtig del af arbejdet er derfor at kunne samarbejde.
 • Tekniske designere er typisk ansat i industrivirksomheder, ingeniør-, entreprenør- og arkitektfirmaer, men det er også muligt at finde job i fx kommuner eller andre virksomheder.
 • Som tekniske designere skal du have evner for tegning, naturlære og matematik, sans for planlægning og gode samarbejdsevner.
Om uddannelse
 • Uddannelsen veksler mellem skole og praktik.
 • Uddannelsen til teknisk designer giver en grundlæggende viden om de opgaver, der skal løses, når man planlægger at bygge eller producere noget.
 • Du lærer at undersøge, beregne, designe og konstruere.
 • Uddannelsen teknisk designer hører under indgangen Produktion og udvikling.
 • Du kan begynde uddannelsen enten på skole, i praktik eller i mesterlære.
 • Uddannelsen til teknisk designer varer to år og 5-11 måneder.
Fremtidige muligheder
Du kan blandt andet videreuddanne dig til produktionsteknolog, bygningskonstruktør, driftsteknolog offshore og multimediedesigner.