Industritekniker

  Se filmen om uddannelsen

  • En industritekniker arbejder med maskiner, der kan dreje, bore og fræse i fx metal.
  • En vigtig del af arbejdet går ud på at programmere maskinerne, da mange styres af computere.
  • Som industritekniker lærer du at opstille maskinerne og reparere dem, hvis de går i stykker.
  • En industritekniker kan arbejde på mange forskellige slags virksomheder fx skibsværfter, i autobranchen eller i jern- og metalindustrien.
Om uddannelse
  • Uddannelsen veksler mellem skole og praktik.
  • Uddannelsen til industritekniker giver en grundlæggende viden om industrimaskiner.
  • På skolen får du - alt efter speciale - undervisning i fag som datastyret bearbejdning, montage og opretning af maskinkomponenter, plc-styring samt cad-teknik.
  • Industriteknikeruddannelsen hører under indgangen Produktion og udvikling.
  • Du kan begynde uddannelsen enten på skole, i praktik eller i mesterlære.
  • Uddannelsen, der er opdelt i et grundforløb og et hovedforløb, tager op til fem år og seks mdr.
Fremtidige muligheder
Du kan finde beskæftigelse inden for fx metalfabrikker, skibsværfter, maskinfabrikker eller i plastindustrien, alt efter hvilket speciale du har valgt.