Kemiingeniør

  Se filmen om uddannelsen

 • En kemiingeniør arbejder typisk i den kemiske industri, i medicinal- eller procesindustrien.
 • Mange arbejder også i den offentlige administration, fx  Arbejdstilsynet, Miljøstyrelsen og i Miljø- og Levnedsmiddelkontrollen..
 • Andre kemiingeniører er ansat som undervisere og forskere ved højere læreanstalter.
 • Som kemiingeniøren vil du typisk arbejde med:
  - Planlægning.
  - Laboratoriearbejde.
  - Driftsarbejde.
  - Undervisning og forskning.
  - Udvikling og fremstilling af f.eks. nye lægemidler, kosmetik, cement og maling.

Om uddannelsen:
Uddannelsen er en retning på studiet til civilingeniør fra DTU (Danmarks Tekniske Universitet). Uddannelsen til kemiingeniør består af både en bachelor- og kandidatuddannelse.

Adgangskrav:
På DTU hedder uddannelsen Kemi og teknologi og er en treårig bacheloruddannelse, der kaldes civilbachelor.
Særlige krav er matematik på A-niveau samt fysik og kemi på B-niveau fra en gymnasial uddannelse. Du skal desuden have mindst 8,0 i gennemsnit i din adgangsgivende eksamen. Ansøgere i kvote 2 bliver prioriteret ud fra en helhedsvurdering af den enkelte ansøgning.

Fremtidige muligheder:
Kemiingeniører kan etablere selvstændige, rådgivende virksomheder eller blive forskere.