Marketingsmedarbejder

  Se filmen om uddannelsen

 • Som marketingmedarbejder arbejder du som regel med produktion og handel inden for private virksomheder. Virksomhederne har som regel også en stor handel med udlandet, og en del marketingmedarbejdere rejser derfor ofte til udlandet.
 • Arbejdet kan være meget forskelligt fra virksomhed til virksomhed, men dine typiske arbejdsfunktioner vil være:
  - Fremstilling af PR materiale.
  - Planlægge og gennemføre salg af virksomhedens varer.
  - Mange møder med kolleger, kunder og leverandører.
  - Indkøb af råvarer til produktionen.
  - Økonomiske vurderinger.
 • Du skal kunne analysere, kommunikere på forskellige sprog og ofte kende lovgivningen i de lande, virksomhederne eksporterer til.

Om uddannelsen:

 • Vejen til jobbet som marketingmedarbejder kan være meget forskellig. En af mange muligheder kan være uddannelsen cand.merc.
 • Cand.merc. hører til de erhvervsøkonomiske kandidatuddannelser på
  handelshøjskolerne. (toårig). For at blive optaget skal du have gennemført en erhvervsøkonomisk bacheloruddannelse, der varer tre år.
 • For at blive optaget på en erhvervsøkonomisk bacheloruddannelse skal du have en af følgende gymnasiale uddannelser:
  - Studentereksamen (STX), Højere Forberedelseseksamen (HF), Højere Teknisk Eksamen (HTX) eller Højere Handelseksamen (HHX). Eventuelt en tilsvarende udenlandsk eller international gymnasial uddannelse.
 • Undervisningen kan fx foregå på CBS (Copenhagen Business School) i København. På CBS kan du vælge mellem 15 forskellige linjer, hvoraf den ene, International Marketing & Management, er engelsksproget.

Fremtidige muligheder:
Marketingmedarbejdere, der videreuddanner sig og har erhvervserfaring, har mange muligheder. Det kan fx føre til chefstillinger.