Produktionsteknolog

  Se filmen om uddannelsen

 • Produktionsteknologer arbejder i industrivirksomheder i jern- og metalindustrien, træindustrien samt plastindustrien.
 • Som produktionsteknolog arbejder du typisk som mellemleder.
 • Du arbejder med konstruktion, driftsteknik og kvalitet og miljø.
 • Du arbejder med planlægning og produktionsudvikling.
 • Som produktionsteknolog arbejder du med automatiske maskiner og computertegning.
 • En del produktionsteknologer arbejder i udlandet.

Om uddannelsen:

 • Uddannelsen er en erhvervsakademiuddannelse, der varer to år. Produktionsteknolog er en kortere videregående uddannelse (KVU).
 • Undervisningen veksler mellem forelæsninger, opgaveløsninger, virksomhedsbesøg og projektarbejde.
 • Den består af en obligatorisk del, som udgør ¾ af uddannelsen, og en valgdel, som udgør den sidste ¼.
 • Valgdelen er et specialeforløb med afsluttende eksamensprojekt. I specialeforløbet kan du vælge et af følgende emneområder:
  - Konstruktion i jern og metal.
  - Konstruktion i træ.
  - Konstruktion i plast.
  - Driftsteknik.
  - Miljø og kvalitet.

Adgangskrav:
Du skal have en af følgende uddannelser for at søge om optagelse:

 • En erhvervsuddannelse som værktøjsmager eller industritekniker
 • En anden relevant erhvervsuddannelse med matematik og engelsk på C-niveau.
 • En studentereksamen (STX), Højere Handelseksamen (HHX), Højere Teknisk Eksamen (HTX) eller Højere Forberedelseseksamen (HF) med matematik på C-niveau.
 • En adgangseksamen til ingeniøruddannelserne med matematik på C-niveau.

Fremtidige muligheder:
Du kan fx videreuddanne dig til diplomingeniør.