Maskinmester

  Se filmen om uddannelsen

 • Som maskinmester vil du typisk komme til at have ansvaret for tekniske anlæg på fx kraftværker, hospitaler og større virksomheder.
 • Du vil få ansvaret for, at maskiner og installationer fungerer og bliver repareret.
 • Du har også muligheden for at arbejde til søs, hvor du vil få ansvaret for skibets maskine.
 • Som maskinmester vil du ofte også have ledelsesmæssigt ansvar.
 • På et skib er det maskinpersonalet, der sørger for drift og evt. reparationer af maskinerne. I højere grad end på land må maskinpersonalet selv kunne foretage reparationer på maskineriet. Det er maskinchefen, som leder dette arbejdet.

Om uddannelsen:

 • Maskinmesteruddannelsen er en videregående teknikeruddannelse, der varer tre år.
 • Du kan følge undervisningen på en af landets maskinmesterskoler eller tage uddannelsen via skibsofficersuddannelsen.
 • Du skal have en af følgende uddannelser for at søge om optagelse:
  - Studentereksamen (STX), Højere Forberedelseseksamen (HF) eller Højere Teknisk Eksamen (HTX)
  - Fagene matematik, fysik, kemi, dansk og engelsk på gymnasialt C-niveau.
 • Hvis du ikke opfylder disse krav, kan du følge et særligt maritimt forberedelseskursus. Det varer et halvt år.
 •  Desuden er kravet en af følgende håndværksmæssige uddannelser:
  - En erhvervsuddannelse inden for jern- og metalområdet
  eller et år på maskinteknisk værkstedsskole + et års praktik. Værkstedsskoler findes på de fleste maskinmesterskoler.
 • Der er studiestart to gange om året i januar og august måned.

Fremtidige muligheder:
Du kan fx tage en teknisk diplomuddannelse med specialer i el, miljø, kemi, maskinteknik, parkanlæg, byggeri, innovation og vedligehold i offentlige og private virksomheder m.v. og derved blive diplomingeniør.