Datatekniker

  Se filmen om uddannelsen

  • En datatekniker har mulighed for at arbejde mange forskellige steder. Det kan være industrivirksomheder, banker, forsikringsselskaber, hospitaler og institutioner.
  • Som datatekniker vil du arbejde både med hardware og software.
  • Arbejdet handler meget om at vedligeholde og reparere dataanlæg.
  • Du har også muligheden for at være med til at udvikle nye programmer.
  • Meget af arbejdet kræver, at man er god til engelsk.

om uddannelsen:

  • Uddannelsen veksler mellem skole og praktik og varer fem år.
  • Indgangen på teknisk skole hedder Strøm, styring og it.
  • Du kan starte uddannelsen enten på skole eller i praktik.
  • Uddannelsen består af et grundforløb på normalt 20 uger og derefter et hovedforløb vekslende mellem praktik og otte skoleophold på tilsammen 55 uger.

Fremtidige muligheder:
Du kan videreuddanne dig til datamatiker eller tage akademiuddannelsen i informationsteknologi.