Industrielektriker

  Se filmen om uddannelsen

  • En industrielektriker arbejder med alle former for større industrivirksomheder. Det kan være fx i den kemiske industri, metal- eller fødevareindustrien.
  • Som industrielektriker tilslutter du styringsanlæggene. Ved installation og evt. ændringer skal du beskrive alt meget nøje, så man til enhver tid kan finde ud af, hvordan det er tilsluttet og fungerer.
  • Du vil også komme til at vedligeholde de automatiske anlæg på virksomheden. Det kan fx være de computerstyrede maskiner (cnc-maskiner) og industrirobotter.
  • Ud fra tegninger vil du også komme til at afprøve de elektriske anlæg og rette eventuelle fejl.

Om uddannelsen:

  • Uddannelsen veksler mellem skole og praktik og varer fire år og seks mdr.
  • Indgangen på teknisk skole hedder Strøm, styring og it.
  • Du kan starte uddannelsen enten på skole eller i praktik.
  • Uddannelsen består af et grundforløb på normalt 20 uger og derefter et hovedforløb vekslende mellem praktik og fire skoleophold. På hovedforløbet for industrielektrikeren (styrings- og reguleringsteknik) er skoleperioden på 40 uger. Her lærer du bl.a. om industrirobotter.

Fremtidige muligheder:
Du kan videreuddanne dig til installatør og diplomingeniør. Mange bliver selvstændige.