Procesoperatør

  Se filmen om uddannelsen

Procesoperatør Jes Hovmøller

Jes er uddannet som en af de første procesoperatører i landet. Han arbejder i dag som afdelingsleder hos os. Han har ansvaret for det ene kontrolrum og for det personale, der har med overvågning af produktion og maskinpark at gøre.

Jes' faglige indsigt og erfaring i at betjene de avancerede maskiner er meget afgørende for at holde produktionen i gang. Jes overvåger og fører tilsyn med det automatiske produktionsanlæg. Stopper anlægget, er det vigtigt, at Jes selv kan rette fejlen eller tilkalde vedligeholdelsespersonalet.

Af og til må han også tilkalde specialister fra andre lande for at få løst problemet. Jes foretager også en del kvalitetskontrol i form af stikprøver på produktionsbåndet.

Jes har deltaget i forskellige lederkurser for at kunne varetage arbejdet som afdelingsleder.

Vi har stort udbytte af Jes' erfaring fra hans tidligere ansættelse hos FLS, hvor han arbejdede i udlandet. Her blev han vant til at lære fra sig og omgås mange forskellige mennesker.